La campanya Procura+

Procura+ és una campanya europea que té com a objectiu donar suport a les administracions públiques i locals de tot Europa en l'aplicació de pràctiques sostenibles de compra i publicació d'exemples de bones pràctiques.

La campanya Procura+ va ser fundada en el 2004 per ICLEI - Governs Locals per la Sostenibilitat. L'objectiu de Procura+ és generar una massa crítica d'administracions públiques compromeses amb l'aplicació de criteris ambientals i socials a les seves polítiques de contractació i compra, per tal de produir un autèntic canvi en el mercat per suministrar productes i serveis de qualitat a preus raonables.

El poder de la compra

  • Estalviï diners de la seva autoritat pública.

  • Doni suport a un alt rendiment ambiental.

  • Dirigeixi el mercat cap a la sostenibilitat.

Comunitats de tot el món s'enfronten a les dramàtiques conseqüències del canvi climàtic, l'excessiu ús dels recursos naturals, les amenaces a la biodiversitat i l'augment de la pobresa. Les nostres pràctiques de consum insostenible estan al cor de tots aquests problemes. La compra sostenible - gastar els diners públics de manera responsable en productes i serveis que adoptin el desenvolupament sostenible - ha de ser, per tant, una prioritat.

Compra sostenible significa pensar acuradament sobre què comprar: comprant només el necessari, comprant productes i serveis d’alt rendiment ambiental, i considerant els impactes socials i econòmics de la seva compra.

Uneix-te a la Campanya!