Το Εγχειρίδιο Procura+

Το εγχειρίδιο Procura+ παρέχει απλές και ξεκάθαρες οδηγίες σε δημόσιους οργανισμούς για την υλοποίηση πράσινων προμηθειών, ανεξάρτητα από το μέγεθος του οργανισμού ή το βαθμό της εμπειρίας του.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ή κεφάλαια αυτού

Ολόκληρο το εγχειρίδιο (pdf)


Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει επίσης ένα CD-ROM με επιπλέον πληροφορίες. 

Μια σειρά από εργαλεία για την υλοποίηση των πράσινων συμβάσεων